Ekonomické správy
EKONOMICKÉ SPRÁVY

KOMPLEXNÉ PREVEROVANIE PRIAMYCH ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ V EÚ
Európska únia už čoskoro zavedie súbor nových pravidiel zameraných na lepšie preskúmanie priamych investícií pochádzajúcich z tretích krajín z dôvodu ohrozenia bezpečnosti alebo verejného poriadku. Ministri členských krajín EÚ odobrili nariadenie, ktorým sa ustanovuje právny rámec pre "skríning" priamych zahraničných investícií prichádzajúcich do EÚ.

NA SLOVENSKU ŽENY ZARÁBAJÚ V PRIEMERE O 21% MENEJ AKO MUŽI
Ženy na Slovensku majú v prípade uplatnenia sa na trhu práce, platov, starostlivosti o rodinu či zakladaní si vlastného biznisu horšie postavenie ako ostatné Európanky. V Únii majú ženy v priemere o 16% nižšie platy ako muži, a to naprieč všetkými sektormi. Vyplýva to z najnovšej analýzy Slovenskej sporiteľne.

V ČR EURO ODMIETA LEN 1 FIRMA Z 10
Aktuálna anketa českých Hospodárskych novín ukázala, že euro odmieta iba jedna firma z desiatich v ČR. Na rozdiel od podnikateľov občania sa dlhodobo k euru stavajú odmietavo. Za prijatie eura je len 27% obyvateľstva ČR. Podnikatelia považujú za hlavnú prekážku zavedenia eura najmä politikov.

ČÍNA MINULA MENEJ NA AKVIZÍCIE V EURÓPE
Čínske spoločnosti vynaložili v roku 2018 na akvizície firiem v Európe podstatne menej financií než v roku 2017. Priame investície čínskych firiem v krajinách EÚ dosiahli v minulom roku 17,3 miliardy eur. Oproti roku 2017 to predstavuje pokles o 40% a zároveň najmenší objem od roku 2014. Dôvodom je pokračujúca prísna kontrola kapitálových tokov zo strany Pekingu a pritvrdzovanie pravidiel v Európe v oblasti zahraničných investícií. 

TRAJA SLOVÁCI MEDZI NAJBOHATŠÍMI ĽUDMI SVETA
Do rebríčka najbohatších ľudí sveta magazínu Forbes sa dostali aj traja Slováci. Sú medzi nimi český premiér Andrej Babiš, väčšinový vlastník HB Reavis Ivan Chrenko a tento rok prvý raz pribudol aj partner spoločnosti Penta Investments Jaroslav Haščák.

BREXIT A RIZIKÁ PRE SR
Najrizikovejšie odvetvie hospodárstva SR pokiaľ ide o Brexit predstavuje automobilový priemysel, ktorý sa aj s masívnou sieťou subdodávateľov podieľa veľkou časťou na výkone našej ekonomiky. Navyše Veľká Británia nie je mimoriadne dôležitá len pre automobilový priemysel na Slovensku - vyváža sa tam aj elektrotechnika, pneumatiky či kotly na ústredné kúrenie.

BREXIT – INFORMÁCIE FINANČNEJ SPRÁVY PRE FIRMY
Finančná správa pre lepšiu informovanosť verejnosti vytvorila špecializovanú podstránku na portáli finančnej správy a posilnila služby call centra. Zmeny sa budú týkať nových kontrol na vonkajších hraniciach EÚ, platnosti licencií, osvedčení a povolení vydaných Veľkou Britániou, či nových podmienok pre prenos údajov. Ak Británia opustí EÚ bez dohody, budú sa uplatňovať colné formality, podávať colné vyhlásenia, na tovar uplatňovať clá a podobne. Brexit — Informácie pre podnikateľov

SPUSTENIE PROJEKTU EKASA
Od 1. 4. 2019 musia byť na finančnú správu pripojené všetky novovzniknuté prevádzky (nové pokladnice), všetky ostatné subjekty postupne od apríla do júla 2019. Finančná správa si od zavedenia eKasy sľubuje zníženie daňovej medzery na DPH v sektoroch HORECA, v sektore maloobchodu a v sektore služieb o 15%. Suma daňovej medzery na DPH v spomínaných sektoroch za rok 2014 totiž dosahovala výšku až 491 mil. eur. Podrobnosti o projekte je možné nájsť na špecializovanej podstránke portálu finančnej správy.

Podniky a financie
PODNIKY A FINANCIE

Jaguar Land Rover Nitra prijíma nových zamestnancov
Spoločnosť Jaguar Land Rover v Nitre spúšťa druhú vlnu náborovej kampane. V rámci nej plánuje obsadiť 850 pracovných miest predovšetkým vo výrobných prevádzkach na pozíciách operátor, mechatronik, automechanik, autoelektrikár, inšpektor kvality, retušér či údržbár.

Najzdravšími firmami roka 2018 sa stali Duslo, Siemens a YMS
Union zdravotná poisťovňa organizuje súťaž Zdravá firma roka pre spoločnosti, ktoré poskytujú pre svojich zamestnancov širokú škálu benefitov, zdravotných programov či nadštandardných výhod. Víťaz v kategórii výrobných firiem, Duslo, a.s., sa zapojil do celoeurópskej kampane Zdravé pracovisko, Detské dopravné ihrisko, čo je edukatívne podujatie pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Spoločnosť navyše prevádzkuje vlastnú polikliniku, ktorá sa stará o zamestnancov.

Mubea Automotive žiada o štatút významnej investície
Aktuálne žiada o štatút významnej investície spoločnosť Mubea Automotive, úspešný investičný projekt agentúry SARIO. Mubea Automotive plánuje v Kežmarku preinvestovať 51 miliónov eur a zamestnať viac ako 500 ľudí z regiónu, pričom vytvorí výrobné i vývojové centrum. Aktuálna miera nezamestnanosti v Kežmarku je podľa Úradu práce sociálnych vecí a rodiny 15,5%.

Novesta medzi svetovými top značkami
Slovenská značka Novesta bola zaradená medzi top vý­rob­cov te­ni­siek z ce­lého sveta ma­ga­zí­nom GQ z Veľ­kej Bri­tá­nie. Slovenské No­vesty sa dajú kúpiť po ce­lom svete, ne­vy­ní­ma­júc Nový Zé­land, Tai­wan, Iz­rael či Na­mí­biu a za rok 2017 do­siahli tržby značky hod­notu 14,37 mi­li­óna eur.

Nový závod dodávateľa pre automotive vo Vrábľoch
Spoločnosť Auria Solutions Slovakia, s. r. o., oficiálne spustila do prevádzky svoj nový výrobný závod vo Vrábľoch. Nosný výrobný program tvorí výroba zvukovo akustických dielov pre automobilový priemysel, najmä podblatníkov, základových kobercov či obloženia kufrov. Počas tohto roka plánuje firma vytvoriť 100 nových pracovných miest.

SARIO správy
SARIO SPRÁVY

Slovensko na EXPO Dubaj 2020
Vláda Slovenskej republiky odsúhlasila oficiálnu účasť Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020, ktorá sa bude konať od 20. októbra 2020 do 10. apríla 2021. Vzhľadom na veľkolepé oslavy Zlatého výročia - 50. výročia založenia Spojených arabských emirátov - bude EXPO Dubaj odlišné od predchádzajúcich svetových výstav.

Buďte súčasťou slovenského pavilónu!
Ambíciou národnej expozície je predstaviť Slovensko, ako atraktívnu modernú krajinu dobrých nápadov ktorá môže ťažiť nielen z tradícií, ale ponúka stále viac kreatívnych myšlienok, inovatívnych vynálezov, kvalitných ľudí a produktov, ktoré sa dokážu globálne presadiť v modernom svete. Slovenská expozícia sa tematicky zameria na mobilitu v širšom zmysle. V prípade záujmu o účasť vyplňte krátky dotazník.

Slovensko na veľtrhu Gulfood Dubai 2019
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, v termíne 17. – 21. februára 2019 pripravila pre osem slovenských malých a stredných podnikateľov platformu pre ich prezentáciu v rámci spoločnej expozície vo vizuále značky Slovensko GOOD IDEA SLOVAKIA na 24. ročníku medzinárodného veľtrhu Gulfood Dubaj 2019, ktorý je jedinečným medzinárodným potravinárskym veľtrhom v regióne Blízkeho Východu. Čítajte ďalej

​Slovensko na veľtrhu obrannej techniky IDEX 2019
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci Národného projektu "Podpora internacionalizácie MSP“, v termíne 17. – 21. februára 2019 pripravila pre sedem slovenských malých a stredných podnikateľov platformu pre ich prezentáciu v rámci spoločnej expozície vo vizuále značky Slovensko GOOD IDEA SLOVAKIA na medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky IDEX 2019, Abu Dhabi, SAE. Čítajte ďalej

Prax pre univerzity, riešenia pre firmy
Agentúra SARIO sa rozhodla spustiť pilotný projekt 'Prax pre univerzity, riešenia pre firmy' v spolupráci s dvoma fakultami Univerzity A. Dubčeka, Fakultou špeciálnej techniky v Trenčíne a Fakultou priemyselných technológií v Púchove, ktoré prejavili záujem rozšíriť sieť svojich partnerov. V rámci tohto projektu založeného na prepájaní firiem s univerzitami, firmy majú možnosť navrhnúť témy diplomových prác na základe problémov priamo z praxe, ktoré potrebujú vyriešiť. Každý študent, ktorý si tému zvolí, bude počas posledného ročníka na univerzite stážovať priamo v danej firme. Čítajte ďalej

Podnikateľská misia do Indie
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Zastupiteľským úradom SR v New Delhi usporiadala 12.-14. februára 2019 podnikateľskú misiu do Indie počas 10. zasadnutia Zmiešanej komisie medzi Slovenskou republikou a Indiou pre ekonomickú spoluprácu. Čítajte ďalej

Takmer milión eur dotácií pre MSP za rok 2018
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je prijímateľom Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ , realizovaného v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Hlavným cieľom Národného projektu je posilnenie kapacít MSP za účelom zvýšenia ich zapojenia do medzinárodnej spolupráce. Čítajte ďalej

Odovzdávanie cien pre Centrá podnikových služieb a outsourcingu v strednej a východnej Európe
Dňa 31. januára 2019 sa vo Varšave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien pre Centrá podnikových služieb a outsourcingu v strednej a východnej Európe, ktoré bolo súčasťou dvojdňového podujatia CEE Business Services Summit&Awards.

V poradí siedmy ročník súťaže organizovanej poľskou agentúrou Biznes Polska prilákal 327 top manažérov a profesionálov z 81 spoločností a 23 krajín, a tradične predstavil a ocenil najvýznamnejšie firmy a mestá za ich prínos a aktivity v rámci odvetvia .
Tohtoročné odovzdávanie cien bolo na základe počtu nominácií, ktoré sa dostali do užšieho kola výberu, ako aj vďaka dvom víťazným slovenských spoločnostiam, najúspešnejším  ročníkom pre Slovensko. Agentúra SARIO v spolupráci s Fórom pre centrá podnikových služieb aktívne podporila možnosť predkladania nominácií jednotlivých centier podnikových služieb etablovaných na Slovensku. Čítajte ďalej

Fórum o investičnej pomoci v Košiciach
Dňa 30. januára sa v Univerzitnom vedeckom vedeckom technickom parku  Technicom v Košiciach uskutočnil seminár o investičnej pomoci organizovaný Britskou obchodnou komorou v Slovenskej republike.
Podujatie otvoril štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Rastislav Chovanec s prezentáciou o novinkách v oblasti štátnej investičnej pomoci. Agentúru SARIO na fóre zastupoval senior konzultant Odboru investičných projektov Oto Pisoň, ktorý účastníkom predstavil Inovačné služby SARIO, zamerané na podporu implementácie inteligentného priemyslu. Čítajte ďalej

Zapojte sa do prieskumu o exporte a inováciách
V rámci pravidelného monitorovania podnikateľského prostredia na Slovensku vás v mene Pracovnej skupiny pre stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014-2020 chceme požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je identifikovať celkovú inovačnú a exportnú úroveň podnikateľských subjektov pôsobiacich na Slovensku. Prax ukazuje, že inovačná úroveň firiem má výrazný vplyv na exportnú schopnosť podnikov. Podnikateľský prieskum by mal priniesť odpovede nielen na stav súčasného exportu a inovácií vo firmách, ale najmä pomôcť zlepšiť podmienky exportu a oblasť inovácií.  Online dotazník nájdete na stránke inovujme.checkboxonline.com.

Príležitosť pre rozvoj biznisu v Nórsku a na Islande
Národný projekt „Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov“ ponúka príležitosť pre slovenských podnikateľov nadviazať osobný kontakt a rozvinúť spoluprácu s podnikateľmi na podnikateľskej misii nórskom Osle a islandskom Reykjavíku. Registrácia

VEĽTRHY A VÝSTAVY

Posledné voľné miesta na veľtrhu v Rusku a Srbsku!
V rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP zostávajú posledné voľné miesta pre účastníkov veľtrhov:

21. – 24. MÁJ 2019 SAJAM TEHNIKE BELEHRAD 2019
27. – 31. MÁJ 2019 METALLOOBRABOTKA MOSKVA 2019

Národný projekt SARIO zároveň spúšťa registráciu na veľtrh INNOPROM JEKATERINBURG 2019 - 8. - 11. JÚL 2019  

Ďalšie informácie na veltrhy@sario.sk  alebo www.sario.sk/NP.

Harmonogram veľtrhov a výstav na rok 2019

We are sad to announce that SARIO Newsletter will no longer be published in its English version. We are sorry for any inconvenience.

Pripravované podujatia
PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA

30. JAN. - 31 DECEMBER 2019
Slovensko na EXPO Dubaj 2020

19. MAREC 2019
Dovoz a vývoz tovaru v kocke

20. MAREC 2019
Podnikateľská misia zo Saska

26. – 27. MAREC 2019
NEWMATEC 2019

2. – 5. APRÍL 2019
MosBuild 2019 – Moskva, Ruská federácia

3. APRÍL 2019
Podnikanie v Amerike

4. – 7. APRÍL 2019
AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2019

11. APRÍL 2019
Konferencia Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov

15. – 18. APRÍL 2019
ELEKTRO MOSKVA 2019

30. APRÍL 2019
Podnikateľské fórum V4 a Rakúsko 2019

7. – 11. MÁJ 2019
Podnikateľská misia do Nórska a na Island

21. – 24. MÁJ 2019
ELO SYS 2019

21. – 24. MÁJ 2019
SAJAM Tehnike 2019 – Belehrad, Srbsko

22. MÁJ 2019
Slovenská kooperačná burza Nitra 2019

27. – 31. MÁJ 2019
METALLOOBRABOTKA 2019

29. – 30. MÁJ 2019
Innovatech Fórum 4.0 — Digitálna transformácia vo výrobe a priemysle

8. – 12. JÚN 2019
Čína – The 5th China-CEEC Investment and Trade Expo 2019

7. – 10. JÚL 2019
Podnikateľská misia do Jekaterinburgu

8. – 11. JÚL 2019
INNOPROM Jekaterinburg 2019

17. – 20. SEPTEMBER 2019
Podnikateľská misia do Bieloruska spojená s návštevou výstavy Tech-Inno-Prom

5. – 9. OKTÓBER 2019
ANUGA 2019 – Kolín nad Rýnom, Nemecko

7. – 11. OKTÓBER 2019
Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne 2019

15. – 19. OKTÓBER 2019
EQUIP AUTO Paríž 2019

15. – 17. OKTÓBER 2019
Podnikateľská misia do Kazane a Naberežnych Čelnov, Ruská federácia

12. – 15. NOVEMBER 2019
ELMIA Subcontractor 2019 – Jönköping, Švédsko

15. – 17. NOVEMBER 2019
Podnikateľská misia do Gruzínska

18. – 21. NOVEMBER 2019
MEDICA 2019

31. DECEMBER 2023
Rozvoj dodávateľských reťazcov

 ―

Pre viac aktuálnych informácií sledujte aj náš Facebook, Twitter, LinkedIn a YouTube!


E-mail: hovorca@sario.sk
Web: www.sario.sk
     

Tento newsletter neposkytuje záväzné právne stanoviská. SARIO nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym použitím informácií v ňom uvedených.

© 2019 SARIO